อัตราค่าเช่ารถ

ตลาดรถเช่าเป็นศูนย์รวมรถเช่าทั่วประเทศไทยและต่างประเทศ ตลาดรถเช่าจึงมีผู้ให้บริการรถเช่าเป็นจำนวนมากซึ่งร่วมธุรกิจรถเช่ากับเรา จึงทำให้อัตราค่าเช่ารถแต่ละคันแตกต่างกันออกไป เพื่อเป็นตัวเลือกให้แก่ผู้เช่ารถสามารถเลือกรถเช่าได้ตรงตามความต้องการมากที่สุด


อัตราค่าเช่ารถนั้นขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการเช่ารถแต่ละราย ซึ่งอัตราค่าเช่ารถจะแตกต่างกัน และอัตราค่าเช่าสามารถเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับช่วงเวลาในการเช่ารถ ซึ่งแบ่งเป็นสองช่วง ดังนี้

 • Low Season คือ ช่วงที่นักท่องเที่ยวมาเที่ยวกันน้อยอัตราค่าเช่ารถเช่ามีราคาต่ำลง
 • High Season คือ ช่วงที่นักท่องเที่ยวมาเที่ยวกันเป็นจำนวนมากอัตราค่าเช่ารถมีราคาสูงขึ้น

 • แต่สำหรับบางจังหวัดที่ไม่ใช่เมืองท่องเที่ยวอัตราค่าเช่าจะไม่แบ่งเป็น Low Season และ High Season อัตราค่าเช่ารถที่แตกต่างกันแต่ละจังหวัดไม่ได้ขึ้นอยู่กับช่วงเวลาในการเช่ารถเพียงอย่างเดียว ซึ่งมีหลายปัจจัยขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการเช่ารถของผู้ให้บริการเช่ารถแต่ละราย เช่น ระยะเวลาการเช่ารถ การเช่ารถพร้อมคนขับ เช่ารถขับเอง เช่ารถตู้ขึ้นดอย การรับ-ส่งรถสถานที่ต่างๆ ค่าน้ำมันรถ เป็นต้น

 • ระยะเวลาเช่ารถ ถ้าผู้เช่ารถทำการเช่ารถเป็นเวลานาน อัตราค่าเช่ารถจะลดลงตามระยะเวลาการเช่าที่นานขึ้น ซึ่งแบ่งอัตราค่าเช่ารถเป็นรายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน และรายปี
 • การเช่ารถพร้อมคนขับ คิดอัตราค่าเช่ารถที่รวมคนขับรถลงไปด้วยซึ่งจะบวกเพิ่มประมาณ 500 บาท จากอัตราค่าเช่ารถขับเอง
 • กรณีเช่ารถขึ้นดอย จะหมายถึงการเช่ารถตู้พร้อมคนขับซึ่งจะบวกเพิ่มประมาณ 200บาท จากปกติการเช่ารถตู้พร้อมคนขับจะอยู่ในราคาประมาณ 2000 บาท
 • การรับ-ส่งรถสถานที่ต่างๆ ถ้ามีการรับส่งรถในพื้นที่ให้บริการรถเช่า ส่วนใหญ่ผู้ให้บริการรถเช่าจะให้บริการฟรี แต่ถ้ามีการรับ-ส่งรถนอกสถานที่ไกลออกไปจากพื้นที่ให้บริการเช่ารถก็จะมีค่าใช่จ่ายเพิ่มเติมจากอัตราค่าเช่ารถ
 • ค่าน้ำมันรถ ส่วนใหญ่ผู้ให้บริการรถเช่าเกือบทุกรายจะไม่คิดรวมกับอัตราค่าเช่ารถจะเป็นลักษณะที่ผู้ให้บริการรถเช่าจะเติมน้ำมันให้รถเช่าเต็มถัง เมื่อมีการส่งคืนรถเช่าผู้เช่ารถต้องเติมน้ำมันให้รถเช่าเต็มถังเช่นกัน ส่วนการเช่ารถตู้จะขึ้นอยู่กับการตกลงระหว่างผู้เช่ารถกับผู้ให้บริการรถเช่าว่าจะคิดค่าน้ำมันรถรวมกับอัตราค่าเช่าด้วยหรือไม่่
 • ตลาดรถเช่ามั่นใจในการให้บริการรถเช่าที่หลากหลายประเภทและมีอัตราค่าเช่ารถให้ผู้เช่ารถเปรียบเทียบเพื่อเลือกรถเช่าที่ตรงตามต้องการมากที่สุด ซึ่งสามารถดูอัตราค่าเช่ารถตามประเภทรถเช่าโดยประมาณได้

  น่ารู้สำหรับผู้สนใจให้เช่ารถ

  เส้นทางท่องเที่ยว