* หมายเหตุ

1. เพื่อความสะดวกในการเช่ารถวันนี้ เช่ารถล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันขึ้นไป สามารถชำระเงินผ่านบัตรเครดิต ออนไลน์ได้ทันที
2. เช่ารถ เร่งด่วนก่อนเดินทาง 15 วัน เราจะติดต่อกลับเพื่อยืนยันการเช่า ภายใน 24 ชั่วโมง
3. ถ้ายกเลิกการจองล่วงหน้า 7-15 วัน จะคืนเงินค่ามัดจำการจอง 50%
4. ตลาดรถเช่าเป็นสื่อกลางในการแนะนำบริษัทรถเช่าให้แก่ผู้เช่าเท่านั้น การตัดสินใจและเงื่อนไขต่างๆในการทำสัญญาเช่ารถขึ้นอยู่กับเจ้าของรถและผู้เช่า หากเกิดปัญหาใดๆจากการเช่า ตลาดรถเช่าจะไม่รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นในทุกกรณี

เช่ารถแบบพิเศษ อื่นๆ ชลบุรี

ข้อมูลรถเช่า

ชื่อร้านทวีชัย (บอล)

ยี่ห้อ-

รุ่น -

การขับเคลื่อน -

เครื่องยนต์ -

เชื้อเพลิงที่เติมได้ -

ความจุถังน้ำมัน -

คุณสมบัติ

รายละเอียดการรับรถ

วันที่รับรถ

ยังไม่ได้เลือกวันรับรถ

สถานที่ ชลบุรี

วันที่คืนรถ

ยังไม่ได้เลือกวันคืนรถ

สถานที่ ชลบุรี

ระบุวันจองรถ
ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ

เช่า วัน วันละ 0 บาท

รวมค่าใช้จ่ายโดยประมาณ บาท (ชำระเงิน ณ วันรับรถ)

ค่ามัดจำการจอง บาท

ข้อมูลผู้เช่า

มี   ไม่มี


คลิกอ่าน
คลิกอ่าน