เอกสารการเช่ารถ

ผู้เช่ารถเกือบทุกรายที่เช่ารถเป็นครั้งแรกคงมีแอบบ่นว่า จะเช่ารถ ทำไมยุ่งยากจัง ต้องเช็คโน่นเช็คนี่ ใช้หลักฐานสารพัด แต่ต้องเข้าใจบริษัทรถเช่าด้วยว่า เอกสารการเช่ารถมีความสำคัญมากเพื่อแลกกับการปล่อยรถที่มีมูลค่าสูงออกไปให้ลูกค้าเช่า

ลองคิดดูว่าเป็นรถของใคร ใครก็ห่วง เพราะผู้เช่ารถแต่ละรายเป็นใคร มาจากไหน บริษัทรถเช่าจะไม่ทราบเลย ถ้าไม่ได้ดูเอกสารการเช่ารถพร้อมกับการซักถามข้อมูลเบื้องต้นจากผู้เช่ารถ เพราะฉะนั้น การที่บริษัทรถเช่าจะให้ผู้เช่ารถแต่ละรายเช่ารถ จึงจำเป็นต้องมีการตรวจหลักฐานที่แสดงตัวของผู้เช่ารถ เพื่อตรวจสอบและเพิ่มความมั่นใจว่า เมื่อบริษัทรถเช่าให้เช่ารถไปแล้ว บริษัทรถเช่าจะได้รถคืนกลับมาแน่นอน ดังต่อไปนี้

  1. สำเนาบัตรประชาชน
  2. สำเนาใบอนุญาตขับรถ
  3. สำเนาบัตรเครดิต (วงเงินอย่างต่ำ 20,000 บาท)
  4. สำเนาทะเบียนบ้าน

การที่บริษัทรถเช่าขอดูบัตรประชาชน ใบขับขี่ และบัตรเครดิตเป็นเรื่องธรรมดาที่ทุกบริษัทรถเช่าจะต้องกระทำ แต่โดยส่วนใหญ่แล้วบริษัทรถเช่ามักจะไม่เก็บบัตรประชาชน ใบขับขี่ หรือหลักฐานใดๆของผู้เช่ารถเอาไว้ ยกเว้นบางกรณี เช่น ผู้เช่าไม่มีบัตรเครดิต บริษัทรถเช่าบางที่ อาจอนุโลมให้เช่ารถโดยขอเก็บบัตรประชาชนไว้เป็นประกัน ซึ่งการเช่ารถมอเตอร์ไซค์อาจจะใช้เพียงการเก็บบัตรประชาชนโดยไม่ต้องใช้บัตรเครดิต แต่สำหรับการเช่ารถยนต์บริษัทรถเช่าแทบทุกที่ต้องใช้บัตรเครดิตจากของผู้เช่ารถเพื่อยืนยันการจอง เพราะการที่มีคนเอาเงินแค่ไม่กี่พันบาทมาให้ แล้วเอารถเช่าคันหนึ่งราคาเป็นแสนเป็นล้านไป บริษัทรถเช่าก็ต้องแน่ใจว่า ผู้เช่ารถรายนั้นจะไม่ขโมยรถไป ไม่ใช่แค่มีบัตรเครดิตแต่ยังต้องมีวงเงินในบัตรเครดิตด้วย ขึ้นอยู่กับกฎเกณฑ์ของแต่ละบริษัทรถเช่า แต่บริษัทรถเช่าบางที่ไม่ได้ใช้บัตรเครดิตเป็นหลักฐานการเช่ารถเพราะเข้าใจลูกค้าส่วนใหญ่ไม่มีบัตรเครดิต

เมื่อคุณมีความต้องการรถเช่าคุณควรเตรียมเอกสารการเช่ารถให้เรียบร้อย เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่บริษัทรถเช่า อีกทั้งหน้าเทศกาลจะมีผู้ที่ต้องการเช่ารถเป็นจำนวนมากและจำนวนรถเช่านั้นมีไม่เพียงพอ คุณอาจจะต้องลำบากในการหารถเช่าวุ่นวาย สนใจจองรถเช่าสามารถอ่านเงื่อนไขการเช่ารถและขั้นตอนการเช่ารถได้

น่ารู้สำหรับผู้สนใจให้เช่ารถ

เส้นทางท่องเที่ยว