เอกสารการทำสัญญาเช่ารถ

 • เอกสารสำหรับบุคคลทั่วไป
  1. บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง
  2. ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
  3. บุคคลค้ำประกัน
  4. เงินมัดจำ 5,000-10,000 บาท
  5. VISA PASS. สำหรับชาวต่างชาติ
 • เอกสารที่ต้องใช้ในการทำสัญญา
  1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/ข้าราชาร ของผู้เช่าและผู้ค้ำประกัน
  2. สำเนาใบอนุญาตขับรถยนต์ ของผู้ขับขี่รถยนต์คันที่เช่า ซึ่งต้องตรงประเภทกับรถคันที่เช่า

  หมายเหตุ : บัตรประจำตัว และ ใบอนุญาตขับรถตัวจริง ต้องแสดงให้ตรวจดูขณะทำสัญญา

  น่ารู้สำหรับผู้สนใจให้เช่ารถ

  เส้นทางท่องเที่ยว